Tworzenie parafii

Dekret erekcyjny lokalii w Miotku ks. wikariusza generalnego Franciszka Woźnicy z dnia 28.11.1942 r. Wymienione są w nim miejscowości należące do lokalii: Miotek, Mokrus, Zielona i Kuczów. W 1943 r. dołączone zostały Sośnica i Kolonia Woźnicka
IC8

IC9

Dekret erekcyjny kuracji w Miotku ks. biskupa Stanisława Adamskiego z dnia 18.01.1946 r. Miejscowości należące do kuracji: Miotek, Zielona, Kuczów, Sośnica i Zarach. Nieco później dołączone zostały Dyrdy
IC10

IC11

Dekret ks. biskupa S. Adamskiego podnoszący kurację w Miotku do godności parafii z dnia 28.05.1957 r. W dokumencie zaznaczono, że dekret Wikariusza Kapitulnego z dnia 11.10.1956 r. był nieważny, bo wydany bez zgody Kapituły Katedralnej. Blok Bibiela - Wodociągi włączony został do parafii w 1978 r., a Dąbrowa Mała w 1979 r.
IC12

IC13