Księża posługujący i wywodzący się z parafii

Ks. Paweł Kiebel (*15.07.1866 - +28.12.1925) - jego długoletnim staraniom zawdzięczamy rozpoczęcie budowy naszego kościoła
III1

Ks. Augustyn Meltz (*12.02.1885 - +23.02.1978) - doprowadził budowę kościoła do końca i był duszpasterzem naszej wspólnoty do 1939 r.
III2

Ks. Dominik Pyka (*04.12.1903 - +12.06.1982) - utworzył samodzielną placówkę duszpasterską (1942 r.), posługiwał w trudnych latach wojennych (do 1945 r.)
III3

Ks. Wojciech Riedel (*11.04.1911 - +02.09.1985) - duszpasterz wspólnoty zgromadzonej wokół kościoła w latach 1945 - 1958
III4

Ks. W. Riedel, na zdjęciu w marynarce, przy budowie baraku - 1946 r. Barak służył do 1964 r. jako salka katechetyczna i "teatr" - tu odbywały się różne przedstawienia i akademie
III5

Z matką Stanisławą, siostrą Marią i Gosposią
III6

Ks. W. Riedel przy grobie rodziców
III7

Uroczystość pożegnania ks. W. Riedla (1958 r.)
III8

III10

III11

Ks. Wiktor Bendkowski (*13.10.1910 - +15.05.1984) - długoletni proboszcz naszej parafii (1958 - 1980)
III12

Ks. Sylwester Antosz (*31.12.1935 - +27.12.1998) - proboszcz parafii w latach 1982 - 1998. Jego serdeczny uśmiech pamiętamy do dziś
III13

III14

Ks. Eugeniusz Kuhnert, Sylwester Antosz i Stanisław Chrostek (1985 r.)
III15

Ks. Paweł Rupik z Mokrusa, salezjanin (*11.05.1906 - +12.05.1981) - z Matką koło domu rodzinnego
III16

Msza św. i uroczystości prymicyjne - 26.05.1935 r.
III17

III18

Ks. P. Rupik wkrótce po wyjściu z więzienia, w którym przebywał w latach 1948 - 1953
III19

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. P. Rupika (1960 r.)
III20

Na pielgrzymce w Rzymie z okazji roku jubileuszowego 1975
III21

Prymicje drugiego kapłana pochodzącego z naszej parafii - ks. Alfreda Rupika z Kuczowa (30.06.1963 r.)
III22