Grupy i wspólnoty w parafii

Kongregacja Mariańska w Miotku z ks. Augustynem Meltzem(koniec lat 20-tych)
VI1

Pierwsza, po wojnie, grupa kongregacji Mariańskiej z ks. Wojciechem Riedlem. Sztandar został zakupiony i poświęcony 9 X 1938 r. z okazji 10-lecia kościoła w Miotku.
VI2

Ta sama grupa w powiększonym składzie
VI3

Krucjata Eucharystyczna założona przez ks. Riedla (1947 r.)
VI4

Wycieczka ministrantów z ks. Meltzem, z Woźnik do Świerklańca (1932 r.)
VI5

Ministranci w latach 60-tych
VI6

Dzieci zawsze były otaczane troską duszpasterzy (1946, 1954)
VI7

VI8

VI9

Pamiątkowe zdjęcie klasy VII z ks. Riedlem i kierownikiem szkoły p. Józefem Zokiem (1955 r.)
VI10

Towarzystwo Śpiewu "Hejnał" z Zielonej z dyrygentem p. Stefanem Szeligą (1934 r.). Honorowym Opiekunem Towarzystwa był, mianowany w XII 1932 r., ks. Meltz
VI11

Siostry Elżbietanki

Ks. dziekan Władysław Branny i jego brat p. Franciszk, którzy ufundowali dom dla Sióstr w Miotku
VI12

VI13

3.09.1971 r. ks. Wiktor Bendkowski powitał przybyłe Siostry. Formalne założenie placówki zakonnej Sióstr Elżbietanek w Miotku nastąpiło 1.02.1972 r.
VI14

Poświęcenie kaplicy ku czci św. Maksymiliana Kolbe w domu Sióstr (28.04.1976 r.)
VI15

Siostry od początku wspierały naszą wspólnotę parafialną swoją modlitwą
VI16

Pielgrzymi w drodze do Częstochowy zawsze mogą liczyć na życzliwe przyjęcie
VI17

Codzienna posługa w zakrystii
VI18

Nauka religii w salce katechetycznej (1979 r.)
VI19

Pamiątkowe zdjęcie z ks. Antoszem w domu Sióstr
VI20

III Zakon św. Franciszka, jako wspólnota działająca przy parafii, został oficjalnie założony 9.10.1994 r. i erygowany kanonicznie trzy lata później
VI21

Świecka Rodzina Franciszkańska na wspólnej modlitwie w salce
VI22

VI23